Petit format

Concert DOKO/ROTIN

Concert de Doko/Rotin le 06 juil2019

Concert DOKO/ROTIN (2/6) - Salik' Ethnik

Photo: Philippe Tirolien

Concert DOKO/ROTIN (3/6) - Salik' Ethnik

Photo: Philippe Tirolien

Concert DOKO/ROTIN (4/6) - Salik' Ethnik

Photo: Philippe Tirolien

Concert DOKO/ROTIN (5/6) - Salik' Ethnik

Photo: Philippe Tirolien

Concert DOKO/ROTIN (6/6) - Salik' Ethnik

Photo: Philippe Tirolien